Zjazd Sprawozdawczy Hufca

By | Listopad 8, 2013

Zgodnie z wytycznymi art. 10 Uchwały nr 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. – Ordynacja wyborcza ZHP, oraz Uchwały  nr 77/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w 2013 roku dnia 22 listopada o godzinie 17:30 w Gimnazjum nr 1 w Koronowie rozpocznie się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Koronowo.

Szczegóły w rozkazie – Rozkaz_L11_2013

Czuwaj!

pwd. Daria Domek
Komendant Hufca ZHP Koronowo